COMPACTE DAKTUIN

VUGHT

De aanleg van een daktuin vraagt om kennis van zaken. De inrichting van een daktuin heeft zo zijn beperkingen, zeker als het gaat om beplanting maar ook met betrekking tot het verwerken van verhardingen en het creëren van niveaus. Om deze kleine daktuin zijn wanden en hagen geplaatst om het rommelige uitzicht te camoufleren en privacy te garanderen. Er is een buitenruimte ontstaan die naadloos aansluit op de keuken en mede daardoor veelvuldig gebruikt wordt.