TUIN IN KLASSIEKE LANDSCHAPSSTIJL

ROSMALEN

Rond deze vooroorlogse villa met aanlendende boerderij, hebben wij de sterk verouderde tuin na een inventarisatie en intensieve planfase flink op de schop genomen. Het masterplan is in nauw overleg met de opdrachtgever in delen verder gedetailleerd en gefaseerd uitgevoerd. In een tijdbestek van ca 3,5 jaar hebben we zo de gehele tuin gerenoveerd en aangepast. Er zijn diverse groepen bomen en heesters verwijderd om de gewenste doorzichten te creëren. De verhardingen zijn vervangen door gebakken klinkers, greskasseien en hardstenen plavuizen. Met o.a. grote groepen Rhododendron, volwassen solitair heesters en grote bomen hebben we de bestaande beplanting aangevuld tot een fraai en samenhangend geheel.